Vårt miljöarbete

På Bilreda arbetar vi med att förebygga och minska miljöbelastningen från vår verksamhet. Sedan februari 2016 omfattas vi av det koncerngemensamma miljöledningssystemet och är därmed också certifierade mot ISO 14001.

Om oss

Miljö- och kvalitetspolicy

Bilreda ska tillhandahålla administration av vagnparker med högsta kundtillfredsställelse, kvalitet och affärsetik. Vi ska erbjuda våra kunder den bästa servicen och de säkraste produkterna i branschen med minsta möjliga miljöpåverkan.

Vi ska genom vårt verksamhetsledningssystem verka för en långsiktig hållbar affärsutveckling och på så sätt bidra till det långsiktigt uthålliga samhället.

Detta ska vi nå genom att:

  • förebygga och minska miljöbelastningen från vår verksamhet
  • eftersträva ständiga förbättringar och verka enligt gällande miljölagstiftning, föreskrifter och andra krav
  • fortlöpande stärka miljökompetensen hos personalen och skapa engagemang, förståelse och ansvar för att vårt miljöarbete är strategiskt och affärskritiskt ställa krav på våra leverantörer och samarbetspartners att de arbetar enligt samma värderingar som vi
  • alltid använda bästa möjliga teknik enligt rådande förutsättningar och att följa den tekniska utvecklingen i branschen
  • ha som ambition att erbjuda kunden det minst miljöbelastande alternativet för dennes behov.

Klimatkompensation av tjänsteresor

Via vår partner Zero Mission klimatkompenserar vi för våra tjänsteresor. Detta är en självklarhet för oss.


Framtiden – mer än bara miljö

På koncernövergripande nivå har vi sedan länge arbetat för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Historiskt har insatserna framför allt gjorts inom miljöområdet där koncernens verksamhet har en omfattande påverkan. Arbetet har hela tiden utvecklats och idag följer vi standarden ISO 26000. Med hjälp av den fokuserar vi på långsiktig, hållbar affärsutveckling utifrån ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter. Sedan 2012 stödjer vi även FN:s Global Compact och dess tio moralprinciper.

Vi har gjort mycket, men är långt ifrån nöjda och arbetar målmedvetet för att bli ännu bättre.


Om Bilreda

Vårt miljöarbete            Vår historia           Vi som jobbar på Bilreda


Bli kund hos oss

Kontakta oss