Leverantör

Den här informationen riktar sig till dig som är leverantör till Bilreda eller som arbetar på en service- eller plåtverkstad.

Självservice/FAQ

Rutiner vid fakturering

Fakturaadress: 
Företagets namn 
Bilreda
Box 4159
131 04 Nacka

Vänligen maila fakturan i pdf-format till oss på faktura@bilreda.se
Fakturan måste alltid innehålla ett Reg nr.

Våra verkstadstekniker granskar alla inkommande fakturor. För att vår gemensamma kund ska få en smidig hantering hos er ber vi er följa nedanstående rutiner.

Vi tar emot fakturor som rör:

  • verkstad och reparationsarbeten
  • däck
  • glas
  • försäkringsärenden och självrisker
  • bilrelaterade inköp

Vid ordinarie service och vid försäkringsärenden med självrisker behöver ni inget kostnadsgodkännande ifrån oss. Vid reparationer över 5 000 kronor exklusive moms, kontakta oss på leverantor@bilreda.se eller på 08-466 91 50.

För en smidig hantering och för att underlätta för dig som leverantör, behöver vi följande information vid fakturering:

  • Registreringsnummer
  • Mätarställning
  • Jobbnamn/beskrivning. Om flera jobb har utförts ska kostnaden vara uppdelad per jobb, exempelvis service och däckbyte.

Säkerställ att föraren har fått en specifikation och har undertecknat utförd arbetssedel.

Försäkringsärenden

Vid reparation av en skadad bil ska ni innan ni påbörjar arbetet säkerställa att föraren har anmält skadan till sitt försäkringsbolag eller till Bilreda och har fått ett skadenummer. Skadenumret eller skadedatumet anges på fakturan.

När skadan är anmäld och ni har fått ett skadenummer följer ni försäkringsbolagets skadehanteringsrutin för åtgärd av skada, bärgning eller hyrbil. Självrisk och eventuell moms på skada fakturerar ni till Bilreda.


Självservice

Vanliga frågor (FAQ)            Leverantör           Blanketter


Bli kund hos oss

Kontakta oss