Vi som jobbar på Bilreda

Om oss

Ledning

Jonas Kervenhed, CEO
Kontakt: 08-466 91 50
jonas.kervenhed@bilreda.se

Johan Timén, Product Development Manager
Kontakt: 08-466 91 50
johan.timen@bilreda.se

Kundansvariga

Våra kundansvariga arbetar med kunduppföljning, bilpolicys, offert och avtalshantering och implementering av nya kunder.

Tfn 08-466 91 50 (telefonval 2)
avtal@bilreda.se

Support

Vår support arbetar bland annat med kalkyler, bilbeställningar, ändringar och lönerelaterade frågor.

forare@bilreda.se
kund@bilreda.se
kort@bilreda.se 

Leverantörsreskontra

Leverantörsreskontra ansvarar för granskning av inkommande leasing och verkstadsfakturor samt parkeringsböter. De svarar även på generella leverantörsfrågor och godkänner reparationer och skador.

Tfn: 08-466 91 50 (telefonval 3)
leverantor@bilreda.se
billeasing@bilreda.se

Ekonomi

Vår ekonomiavdelning arbetar med kundreskontra, leverantörsreskontra frågor, påminnelsehantering, in- och utbetalningar och utlägg.

Tfn: 08-466 91 50
ekonomi@bilreda.se