Vi som jobbar på Bilreda

Om oss

Ledning

Jonas Kervenhed, CEO
Kontakt: 08-466 91 50

Sara Sandahl, COO
Kontakt: 08-466 91 50

Johan Timén, Product Development Manager
Kontakt: 08-466 91 50

Kundansvariga

Våra kundansvariga arbetar med kunduppföljning, bilpolicys, offert och avtalshantering och implementering av nya kunder.

Våra kundansvarige är:
Max Gulliksson
Sarmed Kareem
Jimmy Örjes

Tfn 08-466 91 50 (telefonval 2)
för.efternamn@bilreda.se, avtal@bilreda.se

Support

Vår support arbetar bland annat med kalkyler, bilbeställningar, ändringar och lönerelaterade frågor.

På supporten arbetar:
Carolina Fridlund
Carina Jakobsson
Jeanette Wass
Marcus Lindström
Carina Florén
Tim Seidlitz
Christina Wallén
Ellinor Sawma
Ulrika Olofsson

forare@bilreda.se
kund@bilreda.se
kort@bilreda.se 

Fakturagruppen

Vi som arbetar inom fakturagruppen ansvarar för granskning av inkommande leasing och verkstadsfakturor samt parkeringsböter. De svarar även på generella leverantörsfrågor och godkänner reparationer och skador.

Med leverantörsfakturor arbetar:
Ronia Keihanfar
Amna Sahovic
Jessica Pedersen

Tfn: 08-466 91 50 (telefonval 3)
leverantor@bilreda.se
billeasing@bilreda.se

Ekonomi

Vår ekonomiavdelning arbetar med kundreskontra, leverantörsreskontra frågor, påminnelsehantering, in- och utbetalningar och utlägg.

Med ekonomi arbetar:
Marie Krusberg
Febe Hansson

Tfn: 08-466 91 50
ekonomi@bilreda.se