Biladministration

Bilreda hjälper dig att minska kostnaderna och effektivisera din biladministration. Vi är din fleetavdelning på distans som tar hand om alla bilrelaterade frågor, så att du kan koncentrera dig på kärnverksamheten istället.  

Vi tar ett helhetsgrepp om biladministrationen och ger full support kring allt från bilköp och premiebetalning till skadehantering och försäljning. Vi betalar och administrerar alla fordonskostnader som fordonsskatt, leasingkostnader, service osv. Vi hanterar drivmedelsfrågor, informerar om besiktningar – och påminner dig när det är dags att börja planera för bilbyte.

Förarsupport

Som förare får du support i alla bilrelaterade ärenden, exempelvis skadehantering, besiktning, drivmedelskort och körjournaler. Förarsupportens öppettider är Måndag - Torsdag 8.00 och 17.00 samt Fredagar 08.00 - 16.00, tfn 08-466 91 50 alternativt forare@bilreda.se

Kostnadsredovisning

Som kund hos Bilreda får du en komplett och lättöverskådlig kostnadsredovisning: totalt, per bil och per mil. Vi stämmer löpande av fakturorna och redovisar och justerar eventuella avvikelser vid behov. Vår stora kunskap om verkstads- och försäkringsfrågor gör att vi på bästa sätt kan granska fakturorna, så att du som kund inte betalar för något som exempelvis täcks av garanti eller försäkringar. 

Du får alla kostnader för dina bilar på en och samma faktura med ett färdigkonterat bokföringsunderlag, vilket underlättar för din ekonomiavdelning. Vi kan också bistå med löneunderlag, så som förmånsvärden, drivmedelsförmåner, löneavdrag och milersättning. 

Försäkringar

Våra kontakter med försäkringsbolag gör att vi kan erbjuda dig mycket förmånliga försäkringsvillkor. Vi tar givetvis också över och administrerar befintliga försäkringsavtal om du önskar det.