Skador och försäkring

Vad gör jag om olyckan är framme?

Om du råkar ut för en olycka ska du göra en skadeanmälan till försäkringsbolaget. Anmälan görs på respektive försäkringsbolags hemsida alt. över telefon till försäkringsbolaget.

Vad gör jag om jag har fått ett stenskott?

Du bokar tid hos Carglass eller Ryds Bilglas och i samband med att Du lämnar in bilen hjälper verkstaden Dig att skicka en glasskadeanmälan till Ert försäkringsbolag. Självrisken faktureras till Bilreda.

Vad gör jag vid en singelolycka?

Om din bil skadas i en singelolycka, som till exempel dikeskörning eller att du kör på något, kan du få ersättning för skadorna på bilen genom bilens helförsäkring eller vagnskadegaranti. Om det blivit skador på något du kört på så täcks dom av bilens trafikförsäkring. Anmälan görs till försäkringsbolaget på försäkringsbolagets hemsida eller över telefon. Om du behöver hyrbil under reparationstiden kan du ha rätt till det genom bilens delkaskoförsäkring eller helförsäkring. Den självrisk som gäller för helförsäkringen respektive garantin faktureras till oss på Bilreda.

Vad gör jag om jag har fått en parkeringsskada?

Om din bil blivit påkörd av ett okänt motorfordon när den stod parkerad och fordonet som körde på din bil smitit från platsen, kan det räknas som en parkeringsskada. I dessa fall kan Trafikförsäkringsföreningen betala för reparationen. Du betalar självrisken som för parkeringsskador är 5 % av årets prisbasbelopp, självrisken faktureras till oss på Bilreda. Du anmäler skadan till ditt försäkringsbolag samt gör en polisanmälan till polisen på telefonnummer 114 14. Om skadan inte godkänns som en parkeringsskada kan du få ersättning genom vagnskadeförsäkringen eller vagnskadegarantin. Du betalar den självrisk som gäller för bilens helförsäkring alternativt vagnskadegaranti, självrisken faktureras till oss på Bilreda. Du kan läsa mer om bestämmelserna kring parkeringsskada på www.tff.se

Vad gör jag om jag har fått inbrott?

Om du har haft inbrott i din bil, eller om någon har försökt bryta sig in i bilen, kan du få ersättning för skadorna på bilen och de biltillbehör som stals genom bilens stöldförsäkring. Inbrott i bilen och inbrottsförsök ska alltid polisanmälas. Du kan göra din polisanmälan på telefonnummer 114 14. Du måste även göra en skadeanmälan till försäkringsbolaget.  Bilens försäkring täcker inte för företagets eller privata tillhörigheter som till exempel verktyg, dator, mobiltelefon, kläder eller presenter som låg i bilen. Dessa saker ska anmälas via företags- eller hemförsäkringen. 

Vad gör jag om min bil blivit utsatt för skadegörelse?

Med skadegörelse menas att en annan person avsiktligt skadat din bil. Det kan till exempel vara sönderskurna däck, inslagna rutor, repad lack eller att någon sparkat på bilen. Skadegörelse ska alltid polisanmälas samt anmälas till försäkringsbolaget. Polisanmälan görs på telefonnummer 114 14 och anmälan till försäkringsbolaget görs på respektive försäkringsbolags hemsida.

Kan jag få en hyrbil när min bil är på verkstaden?

Om ni har tilläggsförsäkring i er försäkring kan du få hyrbil under den tid bilen står på verkstad. På försäkringsbolagets skadesvar, som du får när du anmält din skada, så framgår det om du har rätt till hyrbil eller ej. Ni betalar själv 25 % av dygns- och kilometerkostnaden, plus allt bränsle. Detta ska faktureras till oss på Bilreda. Det är viktigt att du ger uthyraren försäkringsbolagets skadenummer så att allt faktureras korrekt. Du får hyra en storleksmässigt likvärdig bil som din egen. Kontakta försäkringsbolaget innan du hyr bil så får du veta vart du får hyra bil. Observera att anmälan ska göras till både försäkringsbolaget samt till vagnskadegarantibolaget om bilen har en gällande vagnskadegaranti.

Vad är en maskinskadeförsäkring?

Maskinskada är skador eller fel som har uppstått på motor, grenrör, turbo, klimatanläggning, startmotor, generator, bränslesystem, kraftöverföring, styrinrättning, bromsservo, styr- och reglersystem för låsningsfria bromsar, krockkudde inklusive styrsystem med mera. Om din bil har fått en maskinskada ska anmälan göras till försäkringsbolaget.

Vad gör jag om jag råkar ut för en viltolycka?

Märk ut platsen där olyckan skedde så att en viltvårdare lättare kan spåra ett skadat djur. Vid viltolyckor ska du alltid göra en polisanmälan och en skadeanmälan. Polisen når du på telefonnummer 114 14 och skadeanmälan görs på respektive försäkringsbolags hemsida.

Gäller min försäkring vid körning i utlandet?

Försäkringen gäller i de flesta europeiska länder, med undantag för vissa länder, exempelvis Ryssland och Albanien. I vissa länder krävs ett bevis om att trafikförsäkring finns, ett så kallat "grönt kort". Kontrollera om det krävs för din resa och beställ "grönt kort" från försäkringsbolaget.

Hur stor är självrisken för de olika skadetyperna?

Självrisken hos delkaskobolaget, eller där du har din helförsäkring, är oftast baserad på årets prisbasbelopp och ligger normalt på mellan 5-10% av prisbasbeloppet. Kontrollera ditt företags bilpolicy för att se vilket försäkringsbolag ni har samt vilka självrisker som gäller och hur dem hanteras internt. Självrisken på eventuell vagnskadegaranti framgår i bilens handlingar och bestäms av respektive generalagent.