Trängselskatt och Infrastrukturavgift förmånsbeskattas från 1 januari 2018

Riksdagen har fattat sitt beslut vilket innebär att från och med den 1 januari 2018 är trängselskatt och infrastrukturavgifter som är hänförliga till privat körning med förmånsbil en skattepliktig förmån. Detta innebär att den anställde förutom rapportering av tjänstekörning även behöver rapportera in trängselskatt och infrastrukturavgifter på motsvarande sätt. Den anställde kommer att få betala, alternativt förmånsbeskattas om den inte avser en tjänsterelaterad resa. Resa till och från arbetsplatsen ska förmånsbeskattas alternativt betalas av den anställde.

Rapporteringen kan vara i totalt antal kronor alternativt totalt antal passager samt antal tjänsterelaterade passager. Oavsett ansvarar föraren för dokumentationen av sina passager i kronor eller i antal.

Komplett information är nu publicerad på Skatteverkets hemsida. Nedan finner ni aktuell länk till Skatteverket där ni kan läsa informationen i sin helhet. https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/364669.html?date=2017-11-23