Nya skatteförändringar

Från nästa år sker förändringar som påverkar tjänstebilsmarknaden.

1 januari  
Slopande av nedsättning av förmånsvärde pga el och
laddbil 40% eller 10000 kr avdraget upphör. Gäller samtliga bilar dvs även
bilar som rullar idag. Konsekvensen för detta är att förmånsvärdet på dessa
bilar öka med 10000 kr från 1/1 

1 april  
Proposition (Budget) Förändring av bonusmalus Detta
innebär att bilar som registreras efter 1 april erhåller den nya bonusen eller
ny vägtrafikskatt

1 april
Förslag för ett återbetalningssystem för bonusbilar
som exporteras. Obs att detta endast är ett förslag idag som ej
har beslutats än. 

1 juli
Införs nya beräkningsgrunder för bilförmånsvärde för
bilar som registreras efter detta datum. Bilar innan har dagens beräkningmetod