Nya besiktningsregler den 20 maj 2018

Nästa år börjar nya besiktningsregler gälla. Den största förändringen är att de fasta besiktningsperioderna, som baseras på sista siffran i registreringsnumret, slopas.Regeländringarna är en anpassning till gällande EU-lagstiftning.

Det här blir nytt:

•De fasta besiktningsperioderna, som baseras på sista siffran i registreringsnumret, slopas och det införs rörliga perioder för majoriteten av alla fordon.
•Krav på besiktning införs för A-traktor och traktor B.
•Istället för årsmodell ska fordonsår användas när hobbyfordon och veteranfordon undantas från kravet på besiktning
•Fordon, oavsett vikt och som inte används i yrkestrafik, som är äldre än 50 år och motorcyklar äldre än 40 år blir befriade från besiktningsplikten under förutsättning att fordonet har en godkänd kontrollbesiktning under den senaste 24-månadersperioden.
•Tävlingsfordon med orange tävlingsregistreringsskylt, av fordonsslagen motorcykel och personbil, undantas från kravet på besiktning.
•Amatörbyggda fordon och amatörbyggd bil uppbyggd med byggsats, som utseendemässigt och tekniskt efterliknar fordon som är äldre än 50 år (bilar) eller 40 år (motorcyklar) och sällan används i trafik får undantas från periodiskkontrollbesiktning under vissa förutsättningar.

När de nya reglerna träder ikraft slopas de fasta besiktningsperioderna, som baseras på sista siffran i registreringsnumret och det införs rörliga perioder för majoriteten av alla fordon.
Det innebär i praktiken en större frihet att kunna välja själv när du vill besikta ditt fordon.Personbil, lastbil och buss som inte överstiger 3 500 kg i totalvikt, ska besiktas första gången senast 3 år efter den månad då fordonet första gången togs i bruk.
Andra gången fordonet ska besiktas är senast 2 år efter den efter den månad då fordonets föregående fullständiga kontrollbesiktning utfördes.
Därefter ska ditt fordon besiktas senast 14 månader efter den månad då fordonets föregående fullständiga kontrollbesiktning utfördes.
Fordonets nya inställelsedatum beror på när du besiktade ditt fordon förra gången.
Exempel:
•Ett fordon som togs i bruk första gången i maj 2015 ska besiktas senast den 31 maj 2018.
•Ett fordon som genomgick sin första besiktning i september 2016 ska besiktas för andra gången senast den 30 september 2018.
•Ett fordon som ska besiktas årligen och som besiktades i juni 2017 ska besiktas nästa gång senast den 31 augusti 2018.