Ny växel ger smidigare telefoni

Vi har fått en ny telefonväxel på Bilreda. Den nya växelns knappvalsalternativ underlättar för dig att direkt komma i kontakt med den person eller funktion du söker.

Bilreda har infört en ny telefonväxel som gör det enklare för dig att direkt nå den person du söker. Tidigare kopplades alla samtal till ett och samma nummer. Den som var snabbast att lyfta på luren tog hand om samtalet och fick i de flesta fall koppla samtalet vidare till rätt person.

Med den nya telefonväxelns knappvalsalternativ hamnar du istället direkt hos den person eller funktion du vill komma i kontakt med.