Förmån av laddstation vid bostaden för förmånsbil

Om arbetsgivaren bekostar en fast installation av laddstation för den anställdas förmånsbil i anslutning till bostaden, eller i övrigt för den anställdas räkning, bör det utgöra en skattepliktig förmån. Förmånen värderas till marknadsvärdet av installationen.

Skatteplikt bör dock gälla enbart för installationer som görs efter den 31 december 2020. En laddstation som senast detta datum har installerats för en anställds laddbara förmånsbil bör i enlighet med nuvarande tillämpning inte föranleda någon beskattning.

Om arbetsgivaren bekostar en löstagbar laddstation eller laddkabel, som kan medföras i bilen för laddning på olika platser, utgör detta extrautrustning som ska beaktas vid beräkning av förmånsvärdet för bilen.

Frågeställning

Frågor har uppkommit för anställda med laddbar förmånsbil om skattekonsekvenser när arbetsgivare bekostar en installation av laddstation för bilen vid bostaden. Frågorna har uppkommit då det på senare år blivit allt mer frekvent med laddbara bilar i samhället, dvs. elbilar och laddhybridbilar, och att bostäder i ökande grad förses med laddstationer utan direkt koppling till en förmånsbil.

Med laddstation avses ett särskilt eluttag som installeras på t.ex. en vägg eller en stolpe och som är avpassat för fortlöpande laddning av elbil eller laddhybridbil. Andra benämningar på motsvarade installationer är laddningspunkt, laddbox, laddstolpe och garageladdare. På grund av säkerhetsskäl och brandfara laddas bilar normalt inte från vanliga eluttag.