Tillfälligt undantag för användning av dubbade däck

Transportstyrelsen har fattat beslutat att under rådande omständigheter förlänga användningen av dubbade däck. Undantag innebär att dubbade däck är tillåtna att användas fram till den 30 april 2020.

Med anledning av Coronavirusets spridning och dess följdeffekter bör äldre personer och andra riskgrupper inte riskera att utsättas för smitta av andra personer, till exempel för att uppsöka verkstad för att byta däck. Coronaviruset kan även innebära att möjligheten minskas att få hjälp med däckbyte.

Transportstyrelsen anser att det finns skäl för att medge undantag för perioden som dubbade däck är tillåtna att användas. Effekten av ett undantag från den tillåtna perioden för dubbade däck bedöms inte utgra någon fara för trafiksäkerheten. Den risk för påverkan på människors hälsa som den ökade partikelhalten innebär bedöms vara acceptabel med anledning av dubbade däck tillåts under en relativt kort och tillfällig period samt att beslutet kan bidra till at minska hälsoriskerna på grund av minskad smittspridning.