Regeringens förslag gällande ändringar av förmånsvärdet 1 jan 2018

Vi har börjat få många frågor kring regeringens förslag gällande förändringar kring beräkning av förmånsvärdet samt bonus/malus. Nedan försöker vi reda ut vissa frågetecken samt informera om de nya förslagen.

Första förändringen föreslås träda i kraft från och med den 1 januari 2018.  Ändringen innebär att trängselskatt, väg-, bro- och färjeavgift inte ska ingå i förmånsvärdet. Idag finns det ingen schabloniserad del i förmånsvärdet men heller ingen lag som säger att det ska förmånsbeskattas om företaget står för dessa kostnader.

Detta innebär att den anställde förutom rapportering av tjänstekörning även behöver rapportera in trängselskatt, väg-, bro- och färjeavgift på motsvarande sätt.  Den anställde kommer att få betala, alternativt förmånsbeskattas, för trängselskatten, väg-, bro- och färjeavgift om den inte avser en tjänsterelaterad resa. Resa till och från arbetsplatsen ska förmånsbeskattas alternativt betalas av den anställde.

Andra förändringen gäller bonus/malus som föreslås träda i kraft från och med den 1 juli 2018. Förslaget innebär nytt beräkningsätt för fordonsskatten samt förändring av beräkningen av bilförmån genom att fordonsskatt för bilmodellen tillkommer som ytterligare en post men med sänkt basbeloppsdel. Detta innebär i så fall att det kommer vara två olika beräkningsgrunder för bilförmånen beroende på när bilen har registrerats i trafik.

Huvudmotivet till införande av bonus/malus är att öka andelen miljöanpassade fordon med låga koldioxidutsläpp. Förslaget ska komplettera de mer generellt verkande drivmedelsskatterna och bidra till att minska transportsektorns oljeberoende och klimatpåverkan. I och med uppdateringen av förslaget är det nu endast nya personbilar (klass I och II), lätta bussar och lätta lastbilar som berörs. Den befintliga fordonsflottan påverkas alltså inte av förslaget och får en oförändrad fordonsskatt även efter att bonus/malus har införts.

Fordon med inga eller små utsläpp av koldioxid kommer att få en hög bonus och fordon med höga utsläpp får en höjd årlig fordonskatt, ett malus (straff). Den höjda årliga fordonsskatten gäller dock enbart under de första tre åren, därefter justeras skatten med. 

Vi återkommer med ytterligare information kring de nya reglerna när regeringen har fattat sitt beslut.

Vid eventuella frågor går det bra att kontakta oss via e-post kund@bilreda.se alternativt telefon
08 – 466 91 50, välj Kund.