Vi som jobbar på Bilreda

Bilredas huvudkontor ligger på Södermalm i centrala Stockholm. Här jobbar 20 personer med bland annat ekonomi, support och administration.

Ledning

Jonas Kervenhed, vd
Kontakt: 08-409 44 301

Frans Hällestrand, ekonomichef
Kontakt: 08-657 30 03

Maria Wheeler, operativ chef
Kontakt: 070-593 80 08

Kundansvariga

Våra kundansvariga jobbar bland annat med kalkyler, rapporter, beställningar, bilpolicy och försäljning. Här jobbar Elisabeth John, Johan Timén, Charlotte Reuszner, Sara Sandahl. Malin Norman och Adam Yhr arbetar som support till kundansvariga. Du når oss på 08-466 91 50 eller kund@bilreda.se.

Förarsupport

Förarsupport svarar på generella frågor om exempelvis löneavdrag och drivmedelskort. Här jobbar Carina Jakobsson, Sofie Stenqvist, Marie Krusberg, Mimmie Almgren och Mikaela Åhgren. Du når oss på 08-466 91 50 eller forare@bilreda.se.

Leverantörssupport

Vi som jobbar med leverantörssupport svarar på generella leverantörsfrågor och godkänner reparationer och skador. Här jobbar Stefan Larsson, Anki Olsson, Carina Florén. Du når oss på 08-466 91 50 eller leverantor@bilreda.se.

Ekonomi

Christina Holmlund och Helena Bergholm på ekonomiavdelningen hanterar frågor om kundreskontra, leverantörsreskontra eller betalningar. Du når oss på 08-466 91 50 eller ekonomi@bilreda.se.