Vi som jobbar på Bilreda

Bilredas huvudkontor ligger på Södermalm i centrala Stockholm. Här jobbar 20 personer med bland annat ekonomi, support och administration.

Ledning

Jonas Kervenhed, vd
Kontakt: 08-409 44 301

Maria Wheeler, operativ chef
Kontakt: 070-593 80 08

Kundansvariga

Våra kundansvariga jobbar bland annat med kalkyler, rapporter, beställningar, bilpolicy och försäljning. Här jobbar Johan Timén, Charlotte Reuszner, Sara Sandahl. Malin Norman, Adam Yhr, Andreas Nordin arbetar som support till kundansvariga. Du når oss på 08-466 91 50 eller kund@bilreda.se.

Förarsupport

Förarsupport svarar på generella frågor om exempelvis löneavdrag och drivmedelskort. Här jobbar Carina Jakobsson, Sofie Stenqvist,Mimmie Almgren, Mikaela Åhgren, Cecilia Alnefalk och Carolina Fridlund . Du når oss på 08-466 91 50 eller forare@bilreda.se.

Leverantörssupport

Vi som jobbar med leverantörssupport svarar på generella leverantörsfrågor och godkänner reparationer och skador. Här jobbar Stefan Larsson, Carina Florén, Jonas Blidell och Anders Alm. Du når oss på 08-466 91 50 eller leverantor@bilreda.se.

Ekonomi

Christina Holmlund och Marie Krusberg på ekonomiavdelningen hanterar frågor om kundreskontra, leverantörsreskontra eller betalningar. Du når oss på 08-466 91 50 eller ekonomi@bilreda.se.