Om Bilreda

Vision, affärsidé och värdegrund

Vi på Bilreda ska underlätta företags bilägande genom att hjälpa dem administrera vagnparken. Visionen är att vara det självklara valet för företag som vill ha hjälp med sin bilhantering. 

Vår vision

Vi ska vara det självklara valet för företag som vill ha hjälp med bilhantering och personalbil.

Vår affärsidé

Vi underlättar företags bilägande genom att administrera vagnparken. Vi erbjuder innovativa och kostnadseffektiva lösningar anpassade för kundens behov.

Vår värdegrund

Vi ska ge våra kunder bästa tänkbara service under hela avtalsperioden. Vi arbetar ständigt för att förbättra kvalitet och tillgänglighet och att hitta enkla och innovativa lösningar på våra kunders behov.

Vi ska bemöta alla människor i vår vardag med respekt: kunder, leverantörer, samarbetspartners och medarbetare. Alla har lika värde och vi ser till varje individ. Respekten för människor och vår omvärld är också anledningen till vår ambition att ta ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar.

Vi arbetar mot en nollvision när det gäller felaktigheter i våra underlag. Vi arbetar också för att våra medarbetare ska känna sig trygga genom kompetensutveckling, stöd, en säker arbetsmiljö och tydlig kommunikation. Därigenom skapar vi trygghet och säkerhet för oss själva och våra kunder.

Genom delaktighet och engagemang vill vi skapa kreativitet, stolthet och glädje i arbetet för våra medarbetare. Detta är förutsättningen för att leverera den servicenivå vi har utlovat och att ge kunden en positiv upplevelse.